De Werkende Mens


Stichting De Werkende Mens


Stichting De Werkende Mens
Marmerstraat 10,
5345 TB Oss


Het secretariaat: info@dewerkendemensoss.nl

De redactie stelt het zeer op prijs als u tips heeft voor artikelen en over digitaal beeldmateriaal met betrekking tot de historie van Oss en omgeving beschikt. Ook internet links naar websites met interessante gegevens vernemen wij graag van u.


Donateurschap


Donateur worden van stichting De Werkende Mens biedt belangrijke voordelen:

  • U wordt als eerste op de hoogte gebracht van de activiteiten zodat u er tijdig bij kunt zijn

  • U krijgt het blad Tussentijds toegezonden

  • Met uw bijdrage zorgt u er mede voor dat stichting De Werkende Mens door kan gaan met activiteiten te ontwikkelen

De contributie voor het donateurschap bedraagt minimaal € 15,00 over te maken op bankrekening IBAN: NL90 RABO 0180 458981 ten name van stichting de Werkende Mens te Oss. Stuur a.u.b. ook even een e-mail met uw naam en adres ter bevestiging dat u donateur wordt. Alvast van harte welkom.


Nuttige websites


Techniek in Nederland heeft een aantal gedetailleerde artikelen gewijd aan de opkomst van de margarine-industrie in Oss. Over Van den Bergh, Jurgens en anderen. Werkstukken van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het Stadsarchief Oss is een actieve gemeentelijke instelling die de regionale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk wil maken. Dit gebeurt niet alleen door het beschikbaar stellen van archiefbronnen, maar ook door kleinschalige tentoonstellingen, activiteiten en educatieve projecten.

Historiek heeft veel artikelen over gebeurtenissen uit het verleden maar ook actueel nieuws, bijvoorbeeld over archeologische vondsten en nu en dan beknopte, heldere biografieën van personen die momenteel druk bezig zijn geschiedenis te schrijven.

De archieven en collecties van Oss worden ook bewaard op de locatie Den Bosch van het BHIC Het Brabants Historisch Informatie Centrum. Bezoekers kunnen daar onderzoek gaan doen. Maar heel veel informatie wordt digitaal beschikbaar gesteld. Kies op de BHIC-website een Brabantse gemeente. Klik eens op Forum om vragen en opmerkingen te bekijken. Zoek ook eens naar verhalen en vooral naar foto's in de omvangrijke collectie.

Noord-Brabant kent talloze particulieren en organisaties die historische film- en/of fotocollecties beheren. In totaal gaat het om duizenden films en miljoenen foto's, cultuurhistorisch erfgoed dat op unieke wijze het verleden van Noord-Brabant in beeld brengt. De beeldbank biedt toegang tot deze visuele schatkamer.

Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Het programma wil de (verborgen) collecties van archieven, musea en bibliotheken digitaliseren en beschikbaar stellen op Internet. Al het digitale materiaal -afbeeldingen, maar ook geluid, bewegend beeld en tekst- is te bekijken en te beluisteren via deze website.

Ga het na bevat ongeveer 500.000 foto's van gebeurtenissen uit de periode 1880 - 1990. Het materiaal is afkomstig uit verschillende collecties die door de jaren heen zijn verzameld door het Nationaal Archief.

Op wat was waar vind je historische informatie over elke plek in Nederland. Speur naar historische kaarten of foto's van bijvoorbeeld je eigen leefomgeving.Je hebt snel en overzichtelijk toegang tot een groot aantal, soms unieke collecties, van Nederlandse erfgoedinstellingen. Het materiaal is zeer divers, overal anders en wordt continu aangevuld. Bijvoorbeeld Kadasterkaarten 1811-1832.

Eerder is een lijst gemaakt van de belangrijkste nationale gebeurtenissen op geschiedkundig gebied: De Nederlandse Canon. Op initiatief van de gemeenteraad Oss is daarom ook een Osse canon ontwikkeld, die regionale verdieping toevoegt aan de canon van Nederland. De Osse Canon koppelt de informatie over de lokale historie - verspreid over diverse publicaties en op verschillende locaties en aanwezig in de hoofden van deskundigen - tot één overzicht.

Ten zuiden van Oss ligt de reconstructie van het vorstengraf van Oss. Dit vorstengraf uit de vroege ijzertijd (ca. 700 v. Chr.) is beroemd door de rijke grafgiften, waaronder een ritueel kromgebogen ruiterzwaard en een grote bronzen wijnemmer.

De geschiedenis van Oss in een notendop met jaartallenlijst.

Bij Heemkundekring Berghem vindt je alle wetenswaardigheden rond het dorp Berghem, zoals onder andere: de geschiedenis, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening. Bekijk de pagina met links, die is erg uitgebreid. Er zijn koppelingen naar plaatselijke genealogie en veel interessante koppelingen op heemkundig en historisch gebied.

Algemene heemkundige informatie rond de kern Heesch met veel historische foto's, bidprentjes en interessante artikelen. Meer specifieke informatie toegankelijk na kostenloze aanmelding als Deelnemer. Bovendien ontvangen deelnemers de nieuwsbrief.

heemkunde Ravenstein heeft een uitgebreide website met Archeologische pagina's en een verwijzing naar de fotobank.

Veel gegevens over Nistelrode en Vorstenbosch en over de activiteiten met een fotogalerij en het verslag van de buitengewone vondst van het Romeinse wijnservies.

Oude ansichtkaarten van ongeveer elke plaats in Nederland

Heemkundewerkgroep 'Vladerack' heeft als doelstelling, het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de heemkunde in het algemeen en die van Geffen en omgeving in het bijzonder. De vereniging tracht dit te doen door het veilig stellen van heemkundig belangrijke zaken door, via publicaties en tentoonstellingen, bekendheid te geven aan de inhoud van de collecties die ons ter beschikking staan. Ook wordt actief ingespeeld op zaken die betrekking hebben op monumenten en bodemvondsten.

Heemkundekring Lith Duik in de heemkunde van onze Maasdorpen 't Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen, Oijen en laat u verrassen.

Duik in de geschiedenis van Haren op de website Haren ons dorp

Megen: Hier vindt U allerlei informatie over de geschiedenis, ligging en de omgeving van Megen. Verder vindt u er pagina's over diverse verenigingen in Megen met eventuele links naar hun eigen pagina. Ook de agenda met gebeurtenissen in Megen is aanwezig. Tevens zijn er ook links naar paginas van Megenaren met een eigen home-page. Veel kijkplezier bij de pagina's.

Bestuur


Dhr Peter van Nistelrooij, voorzitter

Dhr Paul Spanjaard, secretaris / penningmeester

Dhr Robert van Vlijmen, bestuurslid

Mevr Ingrid Klamer, bestuurslid

Dhr. Arjan Aarts, bestuurslid


Algemeen


Statuten

Jaarverslag 2018

Privacy verklaring